Make your own free website on Tripod.com
Terima Kasih kerana telah memilih untuk memahami
MASALAH SABAH
Oleh Dr. Jeffrey Kitingan,
Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah
Pejuang Hak Sabah dalam Malaysia
KEADAAN SOSIO EKONOMI

a) Kita tidak senang hati kerana kita masih golongan yang termiskin.(Jadual 3.7)

b) Penglibatan kita dalam sektor-sektor komersial dan industri adalah sangat sedikit.(Jadual 9.5)

c) Kita tiada pemimpin-pemimpin korporat apatah lagi memiliki syarikat-syarikat yang tersenarai dalam BSKL.

d) Kita hanya mempunyai sedikit kontraktor yang berkelayakan dan aktif.(Senarai sedang dikemaskini)

e) Kebanyakan kedai-kedai milik KDM diuruskan/digunakan oleh bukan bumiputera (contoh; statistik di Keningau).

f) Kita terlalu bergantung kepada orang lain

g) Orang lain bertambah kaya, kita bertambah miskin

h) DEB dan dasar pembangunan Nasional tidak memberi manfaat kepada KDM.

Apabila kedudukan politik Melayu tergugat pada tahun 1969 dan pemimpin-pemimpin Melayu menyedari tentang kedudukan ekonomi dan politik Melayu, mereka telah melakukan sesuatu untuk itu.

Mereka telah memperkenalkan DEB yang memberi banyak kebaikan dan manfaat kepada bumiputera, termasuklah masyarakat KDM, tetapi apa yang berlaku di Sabah?

Orang kita pernah berkuasa dalam Kerajaan. Malangnya kita gagal memanfaatkan dasar-dasar dan program-program khas itu.

# Sebahagiannya disebabkan oleh kegagalan kita untuk berhubungan dengan pemimpin-pemimpin persekutuan dan agensi-agensi kerajaan pusat.

# Sebahagiannya disebabkan oleh kedaifan (ignorance) kita sendiri.

# Sebahagiannya disebabkan oleh kurangnya inisiatif.

# Sebahagiannya disebabkan oleh tumpuan pemimpin kita yang keterlaluan terhadap politik dan bukannya ekonomi.

Justeru itu, sementara bumiputera semenanjung bertambah maju dan ramai yang menjadi jutawan, kita masih lagi tertinggal di pinggiran.

Keadaan ekonomi KDM yang lemah membuatkan mereka terdedah, rapuh, bergantung kepada orang lain, terutamannya kerajaan dan ahli-ahli politik yang seterusnya mengeksploitasikan mereka. (Konsep PD - lihat KVI)

Laman ini didokong oleh Anak Jati Sabah Ahli Kumpulan Sabah Awareness Forum & Anak Jati Sabah
Champion's of Sabah's Right